Kto w gminie Łask nie płaci za śmieci? Już wkrótce specjalna aplikacja to sprawdzi

Nieustannie szukamy instrumentów uszczelnienia systemu śmieciowego. Prowadzimy kontrole, wzywamy do złożenia wyjaśnień w sprawie nieprawidłowości w deklaracjach śmieciowych, a w ostatnim czasie dzięki dobrej współpracy z gminą Świdnik udało nam się nieodpłatnie pozyskać aplikację, która jest narzędziem do wskazywania błędnej ilości mieszkańców w składanych deklaracjach.

Dzięki analizie krzyżowej porównuje się informacje z różnych baz danych m.in. bazy oświatowej, bazy pomocy społecznej czy danych z urzędu stanu cywilnego. Pomocny tu jest program „rodzina 500+”, „Dobry Start”, dane z: przedszkoli, żłobka, szkół, wspólnot oraz spółdzielni mieszkaniowej.

Przypomnę, że system opłat za odpady komunalne w gm. Łask opiera się na deklaracjach składanych przez rzeczywiście mieszkające osoby, a nie o osoby zameldowane. W deklaracjach z danej nieruchomości winny znaleźć się wszyscy mieszkańcy niezależnie od wieku tj. od niemowlęcia do seniora. Spodziewam się, że na efekty wprowadzenia tej aplikacji nie będziemy długo czekać i uda nam się odnaleźć znacznie brakującą liczbę mieszkańców gminy Łask, którzy śmieci produkują, a za nie nie płacą.

Problem uchylania się mieszkańców od opłat za śmieci to problem wielu samorządów, podobnie jak problem konieczności wprowadzania coraz większych opłat dla mieszkańców. Wiele osób nierzetelnie składa deklaracje i unika w ten sposób zapłaty za produkowane przez siebie odpady. Przez takie działanie oszukiwana jest gmina, która nalicza opłaty, ale przede wszystkim inny uczciwy mieszkaniec, gdyż właściciele nieruchomości zaniżający liczbę zamieszkałych osób oszukują swoich sąsiadów, którzy przez to płacą wyższe opłaty. Dzieje się to, dlatego że „system śmieciowy” musi się sam finansować co oznacza, że wpłaty zbierane od mieszkańców i podmiotów wchodzących w skład systemu muszą pokryć koszty ich odbioru i zagospodarowania. Ponadto, brakująca liczba mieszkańców oznacza deficyt w systemie odpadowym, a tym samym pomniejszone możliwości inwestycji i remontów.

W Urzędzie Miejskim w Łasku trwa właśnie aktualizacja danych do poszukiwania tych, którzy niewpisani zostali do deklaracji. W mieście Świdnik dzięki tej aplikacji wyłapano w ciągu jednego roku ponad 1300 osób, które mieszkają na terenie miasta, ale za śmieci nie płaciły. A to oznacza, że odnalezieni w ten sposób mieszkańcy, musieli płacić za 3 lata wstecz plus odsetki.

Na przykładzie Świdnika wiemy, że aplikacja ta nie tylko pomaga namierzyć osoby, które wymknęły się z systemu opłat za śmieci, ale działa też prewencyjnie, gdyż mieszkańcy sami się zgłaszają, aby poprawić złożone deklaracje. Liczymy, że i tak będzie w gminie Łask.

 

Lidia Sosnowska

zastępca burmistrza Łasku