Konkursy na stanowiska dyrektorów przedszkoli

Burmistrz Łasku ogłasza konkursy na kandydata na stanowisko dyrektora w:

1.Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Łasku ul. Jana Pawła II 6b

2.Przedszkolu Publicznym Nr 3 im. „Misiaczek” w Łasku ul. Narutowicza 11a,

3.Przedszkolu Publicznym Nr 5 im. Juliana Tuwima w Łasku ul. Jana Pawła II 11.

 

Załączniki: