Konkurs „Róża w haiku”

Burmistrz Łasku - Gabriel Szkudlarek ogłasza konkurs poetycki pt. „Róża w haiku”. Konkurs adresowany jest do osób dorosłych, które zmierzą się w japońskiej formie poetyckiej haiku, a tematem przewodnim jest kwiat róży.

Ogłoszenie konkursu związane jest z 6. Festiwalem Róż organizowanym w Łasku, w miesiącu lipcu 2018 roku.

Regulamin

  • treść wiersza musi być związana z kwiatem róży
  • każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 utwory wcześniej nigdzie niepublikowane
  • wiersze oznaczone godłem, każdy w trzech egzemplarzach, należy zgłaszać w zaklejonej kopercie, na której prosimy dopisać nazwę konkursu
  • do koperty należy dołączyć drugą zawierającą dane osobowe autora: imię i nazwisko, adres, wiek, telefon, e-mail oraz zgodę na wykorzystanie nadesłanych utworów do publikacji, promocji konkursu, festiwalu i organizatora (załącznik nr 1)
  • utwory należy nadsyłać do dnia 18.06.2018 r. na adres: Biblioteka Publiczna im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku, ul. 9 Maja 6, 98-100 Łask
  • oceny nadesłanych utworów dokona Jury powołane przez organizatora
  • o wynikach konkursu autorzy zostaną powiadomieni w czerwcu 2018 r.
  • przewidziane w konkursie nagrody rzeczowe za I, II i III miejsce oraz 2 wyróżnienia zostaną wręczone w czasie trwania VI Festiwalu Róż w dniu 8 lipca 2018 r.
  • nadesłane prace nie podlegają zwrotowi
  • dodatkowych informacji udziela Biblioteka Publiczna im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku, tel. 43 675 3527, e-mail: biblioteka_lask@wp.pl

Szczegółowy regulamin konkursu oraz załączniki
Konkurs poetycki Róża w haiku.pdf