Konkurs ofert - przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Zapraszamy do udziału w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych  w roku 2017 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na 2017 r.