Konkurs ofert - ochrona i promocja zdrowia

Zapraszamy do udziału w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Łask w roku 2019 w zakresie ochrony i promocji zdrowia.