Konkurs ofert - kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zapraszamy do udziału w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Łask w roku 2019 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.