Konkurs ofert - kultura i sztuka

Zapraszamy do udziału w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Łask w roku 2018 w zakresie kultury, sztuki.