Konkurs ofert - kultura i sztuka

Zapraszamy do udziału w otwartym konkursie  ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Łask w roku 2017 w zakresie kultury i sztuki.