Konkurs dla kandydatów na radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza uczniów uczęszczających do szkół działających na terenie województwa łódzkiego do udziału w Konkursie, którego celem jest wyłonienie radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego.

 

W Konkursie może wziąć udział każda osoba, która jednocześnie:

  • ukończyła 14 lat, a nie ukończyła 19 roku życia,
  • posiada status ucznia w szkole działającej na terenie województwa łódzkiego, publicznej lub niepublicznej na prawach publicznej, podstawowej, ponadpodstawowej a także szkole artystycznej, z wyłączeniem szkół (uczelni) wyższych,
  • ma miejsce zamieszkania na terenie województwa łódzkiego,
  • spełnia pozostałe warunki określone w § 7 Regulaminu Konkursu.

 

 

Źródło:

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
 
Kancelaria Sejmiku
Załączniki: