Komunikat w sprawie zagrożeń dla plantacji ziemniaka

Prezentujemy komunikat o przeciwdziałaniu alternariozie ziemniaka.

Załączniki: