Komunikat w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Łaskiego Domu Kultury

W związku z planowanym przez Burmistrza Łasku powierzeniem pełnienia obowiązków dyrektora Łaskiego Domu Kultury, w dniu 22 stycznia odbyło się spotkanie radnych Bezpartyjnego Porozumienia Samorządowego. W jego wyniku Burmistrz Łasku podjął decyzję o odstąpieniu od zamiaru powierzenia tego stanowiska Panu Cezaremu Gabryjączykowi.

W najbliższym możliwym terminie zostanie zorganizowany konkurs na stanowisko dyrektora Łaskiego Domu Kultury.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komentarz Burmistrza Łasku

Pytają Państwo, czym kierowałem się zamierzając podjąć ostatnie decyzje. W mojej ocenie zrobiono Panu Cezaremu Gabryjączykowi krzywdę w sprawie dotychczasowego zatrudnienia. Dlatego – tak jak zawsze czyniłem to w swoim życiu – starałem się człowiekowi pomóc. Nie ma żadnego drugiego dna, czy wzajemnego uzależnienia.

Jednocześnie pamiętam, że samorząd gminny ma służyć mieszkańcom, dlatego nie mogę zlekceważyć tak szerokiego obioru społecznego wyrażonego wobec zamierzonej mojej decyzji.

 

Gabriel Szkudlarek

Burmistrz Łasku