Komunikat Burmistrza Łasku w sprawie artykułu „Koszmar z Gorczyna” tygodnika „Mój Łask”

W „Moim Łasku” z dnia 10 października 2018 r. ukazał się artykuł „Koszmar z Gorczyna”, w którym obarcza się burmistrza Łasku odpowiedzialnością za lokalizację firmy AP Logic.

Wobec powyższego z całą odpowiedzialnością oświadczam, iż burmistrz Łasku nie wydawał żadnych decyzji dotyczących lokalizacji zakładu, w tym zwłaszcza zgody na gromadzenie odpadów niebezpiecznych.

Odstępując w roku 2013 od konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko burmistrz Łasku uwzględnił stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, czyli jednostki specjalistycznej w zakresie ochrony środowiska. Takie nałożenie raportu nie zamykało procesu inwestycyjnego, co najwyższej na 2-3 miesiące wydłużało procedury.

Burmistrz Łasku nie ma żadnych kompetencji do ograniczania działalności lub zamknięcia zakładu. W odniesieniu do kontroli działającego zakładu kompetencje posiada Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Łodzi oraz organ właściwy do wydania pozwolenia na przetwarzanie i zbieranie odpadów, którym obecnie jest starosta łaski. Ponadto Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Łodzi może podejmować decyzje wstrzymujące działalność prowadzoną z naruszeniem wymagań związanych z ochroną środowiska lub naruszeniem warunków korzystania ze środowiska, a starosta łaski ograniczyć zakres zezwolenia na przetwarzanie i zbieranie odpadów lub je cofnąć.

Upatrywanie „drugiego dna” w fakcie, że pismo podpisała zastępca burmistrza z uwagi na moją nieobecność jest dowodem szczególnej nikczemności. Przeciwnie, to ja zwołałem spotkanie wszystkich kompetentnych organów, aby zapobiec zagrożeniom sygnalizowanym przez mieszkańców.

Na koniec stwierdzam, że przeraża mnie niekompetencja niektórych dawnych i obecnych pracowników administracji publicznej, którzy nie mają elementarnej wiedzy z Kodeksu postępowania administracyjnego. Panowie poczytajcie o właściwości rzeczowej organów.

Niektórzy nie mogą znieść, że to ja zrekultywowałem składowisko odpadów, na które potrafili jedynie odpady zwozić.

Wiem, że jako przyzwoici ludzie, ocenią Państwo właściwie opublikowanie paszkwili w takim terminie, aby sprostowanie nie mogło być opublikowane przed terminem wyborów.

 

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek