Komunikat

Burmistrz Łasku informuje, że termin wniesienia opłaty od posiadania psów za rok 2019 upływa z dniem 30 kwietnia 2019 roku.

Opłata od posiadania jednego psa w kwocie 48 zł płatna jest jednorazowo bez wezwania na rachunek:

Bank PEKAO S.A I O/Łask 91 1240 3288 1111 0000 2807 7365.

Od wpłat dokonywanych w banku PEKAO S.A. I o/Łask nie będzie pobierana prowizja bankowa.