Komunikat

Z dniem 1 lutego 2019 r. nastąpiła zmiana siedziby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzoru Wodnego Łask, mieszczącego się dotychczas w budynku Urzędu Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14,  pokój nr 76.

 

Nowy adres jednostki:

ul. Stefana  Batorego 31 (I piętro)

98-100 Łask

tel. +48 (43) 655 41 41

e-mail: nw-lask@wody.gov.pl