Kolonie dla dzieci rolników

Przedstawiamy ofertę wypoczynku letniego dla dzieci rolników, uprawnionych do świadczeń KRUS, dofinansowanych z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.