Kolejny projekt zakończony

W dniu 15.07.2014r. dokonano odbioru końcowego robót związanych z budową odcinka sieci wodociągowej PEHD Ø400mm od Alei Niepodległości w Łasku (przez pas drogowy ulicy Batorego) do stacji ujęcia wody w miejscowości Ostrów na terenie Gminy Łask.

 

 

Szczegóły w załączniku.