Kolejne laptopy dla uczniów

Niebawem do szkół trafią 42 szt. nowoczesnych laptopów zakupione przez gminę Łask w celu wsparcia uczniów i nauczycieli w sprzęt niezbędny do nauki. Ich wartość to 101.253,60 zł. 

Zakup został sfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020. Osi Priorytetowej nr I. „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła +” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.