Kalendarz Imprez na 2017 rok

Informujemy, że wzorem lat ubiegłych Gmina Łask zbiera informacje do Łaskiego Kalendarza Imprez na rok 2017, który publikowany jest co miesiąc.  

Kalendarz trafia do szerokiego grona odbiorców zatem chcemy, aby był on jak najbardziej aktualny.Powinny zostać w nim ujęte organizowane na terenie naszej gminy, najważniejsze wydarzenia kulturalne, okolicznościowe, edukacyjne, sportowe i turystyczne, które mają charakter imprez otwartych dla mieszkańców.  W związku z powyższym, prosimy o pisemne zgłoszenie do dnia 31 marca 2017 r. do Wydziału Oświaty Kultury Promocji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łasku (pok. 58) najważniejszych przedsięwzięć organizowanych przez Państwa podmioty w 2017 r. na terenie gminy Łask. Wypełniony formularz można również przesyłać drogą elektroniczną na adres: m.koper@lask.pl lub faksem pod numer (43) 676-83-88.

Dotyczy placówek i instytucji kultury, sportu oraz organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Łask.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania poniżej.