Kalendarz Imprez na 2016 rok

Informujemy, że wzorem lat ubiegłych Gmina Łask zbiera informacje do  Łaskiego Kalendarza Imprez na rok 2016, który publikowany jest w wydaniach miesięcznych.  Ponieważ kalendarz trafia do szerokiego grona odbiorców oraz mając na uwadze dotychczasowe doświadczenia chcielibyśmy, aby był on jak najbardziej aktualny. Wobec czego powinny zostać w nim ujęte najważniejsze wydarzenia kulturalne, okolicznościowe, edukacyjne, sportowe i turystyczne mające charakter imprez otwartych dla mieszkańców organizowanych na terenie naszej gminy.  W związku z powyższym prosimy o pisemne zgłoszenie do dnia 22 kwietnia 2016 r. do Wydziału Oświaty Kultury Promocji i Spraw Społecznych (p. nr 57) Urzędu Miejskiego w Łasku najważniejszych przedsięwzięć organizowanych przez Państwa podmioty w 2016 r. na terenie gminy Łask. Informacje o organizowanych imprezach w roku 2016 można również składać w formie elektronicznej przesyłając wypełniony formularz na adres: i.smazek@lask.pl lub faksem pod numer (43) 676-83-88.

Dotyczy placówek i instytucji kultury, sportu oraz organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Łask.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania poniżej.

Załączniki: