Kalendarz Imprez na 2014 rok

Informujemy, że wzorem lat ubiegłych Gmina Łask zamierza opracować Łaski Kalendarz Imprez na rok 2014. Ponieważ kalendarz trafia do szerokiego grona odbiorców oraz mając na uwadze dotychczasowe doświadczenia chcielibyśmy, aby był on jak najbardziej aktualny. Wobec czego powinny zostać w nim ujęte najważniejsze wydarzenia kulturalne, okolicznościowe, edukacyjne, sportowe i turystyczne mające charakter imprez otwartych dla mieszkańców organizowanych na terenie naszej gminy.  W związku z powyższym prosimy o pisemne zgłoszenie do dnia 21 lutego 2014 r. do Wydziału Oświaty Kultury Promocji i Spraw Społecznych (p. nr 57) Urzędu Miejskiego w Łasku najważniejszych przedsięwzięć organizowanych przez Państwa podmioty w 2014 r. na terenie gminy Łask. Informacje o organizowanych imprezach w roku 2014 można również składać w formie elektronicznej przesyłając wypełniony formularz na adres: i.smazek@lask.pl  lub faksem pod numer (43) 676-83-88.

Dotyczy placówek i instytucji kultury, sportu oraz organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Łask.
Formularz zgłoszeniowy do pobrania poniżej.

Załączniki: