Kalendarz Imprez na 2012 rok

Informujemy, że wzorem lat ubiegłych Gmina Łask zamierza opracować kolejną edycję Łaskiego Kalendarza Imprez na rok 2012. Ponieważ kalendarz trafia do szerokiego grona odbiorców oraz mając na uwadze dotychczasowe doświadczenia chcielibyśmy, aby był on wydawnictwem jak najbardziej aktualnym przez cały rok. W związku z tym powinny zostać w nim ujęte najważniejsze wydarzenia kulturalne, okolicznościowe, edukacyjne, sportowe i turystyczne mające charakter imprez otwartych dla mieszkańców organizowanych na terenie naszej gminy W związku z powyższym prosimy o pisemne zgłoszenie do dnia 15 marca 2012 r. do Wydziału Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych (p. nr 57) Urzędu Miejskiego w Łasku najważniejszych przedsięwzięć organizowanych przez Państwa podmioty w 2012 r. na terenie gminy Łask. Informacje o organizowanych imprezach w roku 2012 można również składać w formie elektronicznej przesyłając wypełniony formularz na adres: i.smazek@lask.pl  lub faksem pod numer (43) 676-83-88.

Dotyczy placówek i instytucji kultury, sportu oraz organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Łask.
Formularz zgłoszeniowy do pobrania poniżej.

Załączniki: