Jubileusz LGD „Doliny Rzeki Grabi”

Lokalna Grupa Działania „Dolina rzeki Grabi” świętowała 10 lat swojej działalności. Grupa ma na celu działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Jubileusz połączony był z podpisaniem umów o przyznanie pomocy przez marszałka województwa łódzkiego dla 9 gmin członkowskich Grupy. Zapraszam na obszerny materiał z tego wydarzenia.

 

(Źródło: 8TVR)