Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie i sprzedaży poza przetargiem

Burmistrz Łasku

 i n f o r m u j e

 

iż na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Łasku przy ul. Warszawskiej 14

wywieszony jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie poł. w Łasku przy ul. Pułaskiego (obręb 20), do sprzedaży poza przetargiem na rzecz najemcy poł. w Łasku przy ul. Skłodowskiej 5 (obręb 20), ul. 1 Maja 5 (obręb 19) i ul. Jana Pawła II 5 (obręb 20) oraz do sprzedaży poza przetargiem na rzecz użytkownika wieczystego poł. w Łasku przy Al. Niepodległości (obręb 14) . Wykaz ten wywieszony jest na okres 21 dni, to jest do dnia 19.09.2019r.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabywaniu nieruchomości wynosi 6 tygodni tj. do 10.10.2019r.

Wszelkie informacje dot. w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Łasku przy ul. Warszawskiej 14, II piętro pok. 40 i 54 lub telefonicznie pod nr tel. 0-43 676-83-40 lub 676-83-54.