Informacja o wyłonionym wykonawcy na usunięcie azbestu

Gmina Łask informuje, że w związku z realizacją zadania pn.: „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łask w 2017 roku”  w dniu 12 lipca 2017 r. został wyłoniony wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa.

Za najkorzystniejszą ofertę spośród 4 złożonych uznano ofertę firmy RENOVO S.C. Krzysztof Łoziński, Piotr Malinowski 91-498 Łódź, ul. Studzińskiego 48/8.

Wykonawca zadania będzie kontaktował się z osobami, które w 2017 r. złożyły do tut. Urzędu wniosek o dofinansowanie na demontaż i usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na terenie gminy Łask, w celu ustalenia harmonogramu prac.