Informacja MRiRW o objęciu szacowaniem szkód łąk i pastwisk

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące możliwości szacowania szkód powstałych w wyniku suszy w trwałych użytkach zielonych – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismem z dnia 28.07.2015 r., znak Fwe-4400-136/2015, poinformowało, że w świetle przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U z 2015 r. poz. 187 z późn.zm.) do upraw zaliczane są łąki i pastwiska, a zatem protokół oszacowania szkód powinien również obejmować szkody powstałe na łąkach i pastwiskach.

Jednocześnie Ministerstwo informuje, że w przypadku gdy dla danej rośliny nie jest prowadzony monitoring suszy, szkody można szacować, jeżeli monitoring potwierdza występowanie suszy w uprawach o analogicznych wymaganiach wodnych. Ponadto na stronach Instytutu Technologiczno – Przyrodniczego (http://agrometeo.itp.edu.pl/mapy spi-147-mapa.html)  dostępny jest monitoring suszy m.in. w trwałych użytkach zielonych, który może być również pomocniczo wykorzystywany przez komisje powołane przez wojewodę na podstawie ww. rozporządzenia.