Informacja dotycząca przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na cele mieszkaniowe w prawo własności

Informacja dotycząca przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

na cele mieszkaniowe w prawo własności

 

      Wydział Gospodarki Nieruchomościami uprzejmie informuje, że w związku ze zmianami wynikającymi z Ustawy o zmianie ustawy o  Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 czerwca 2019r. (Dz. U. z 2019r. 1309), nowelizujących Ustawę z dnia 20 lipca 2018r. (Dz. U. z 2019r. poz. 916 ze zm.) o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów zgodnie z art. 20 ust.2 w/w ustawy z dnia 20 lipca 2018 r ( Dz. U. z 2019 r. poz. 916 ze zm.) cyt: ”… jeżeli zaświadczenie potwierdzające przekształcenie zostało doręczone po dniu 30 listopada 2019r., osobom fizycznym będącymi właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym, w przypadku zgłoszenia zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania tego zaświadczenia, przysługuje bonifikata od tej opłaty w wymiarze obowiązującym w roku, w którym nastąpiło przekształcenie, pod warunkiem wniesienia opłaty jednorazowej uwzględniającej tę bonifikatę w terminie 2 miesięcy od dnia informacji, o której mowa w art. 7 ust. 8.”.

 

 

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 676-83-41