Informacja dotycząca bieżącej konserwacji i utrzymania urządzeń oświetlenia ulicznego i parkowego

W związku z reorganizacją pracy wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Łasku informuję, iż obowiązki związane z bieżącą konserwacją i utrzymaniem urządzeń oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta i gminy Łask przejęła pani Anna Peredzyńska pod nr telefonu: 43 676-83-77 (pokój 51).

W związku z powyższym wszelkie awarie należy zgłaszać do ww. pracownika.