Informacja dla rolników z terenu Gminy Łask poszkodowanych w wyniku ujemnych skutków przezimowania

W związku z pojawieniem się na terenie Gminy Łask ujemnych skutków przezimowania w wyniku których uprawy zostały zniszczone w 100 % i konieczne jest ich ponowne przesianie należy niezwłocznie złożyć wniosek do tut. Urzędu.

Na wniosek rolnika komisja ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi dokona lustracji zgłoszonych upraw.

Ponadto informujemy, że druki zgłoszeń strat w celu oszacowanie szkód przez komisje w gospodarstwie rolnym, powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego są  dostępne w Urzędzie Miejskim w Łasku w Wydziale Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi /II piętro, pok. 50/ oraz u sołtysów.

Załączniki: