Informacja Burmistrza Łasku

W związku z krążącymi informacjami wśród handlowców na targowisku miejskim w Łasku o rzekomej sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicach Inki - Danuty Siedzikówny i Stefana Batorego, uprzejmie informuję, że są to informacje absolutnie nieprawdziwe. Niestety z ubolewaniem stwierdzam, że niektórzy kandydaci do parlamentu rozpowszechniają tą nieprawdziwą informację. Na targowisku miejskim będą usunięte te obiekty, które są w złym stanie technicznym i ich usunięcie nakazał Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łasku. Usunięcie tych obiektów pozwoli na stworzenie dodatkowych miejsc sprzedaży na targowisku.