Inf. dot. możliwego ograniczenia funkcjonowania instytucji opieki nad dziećmi do lat 3

Łódzki Urząd Wojewódzki informuje o zmianach w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Załączniki: