III rata opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Przypominamy, że do 30 września br. należy uiścić III ratę opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2018. W przypadku niedokonania opłaty w ustawowej wysokości i w terminie do dnia 30 września 2018 r., przedsiębiorca może jeszcze do pełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni, przy czym kwota do zapłaty zostaje powiększona o 30% opłaty należnej za korzystanie z zezwoleń w danym roku kalendarzowym. Niedokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych spowoduje wygaśnięcie zezwoleń.