II sesja Rady Miejskiej w Łasku

W dniu 28 listopada 2018 r. (środa) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku, przy ul. Południowej 1, odbędzie się II sesja Rady Miejskiej w Łasku.

 

Porządek sesji:

 1. Otwarcie II sesji Rady Miejskiej w Łasku i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad II sesji Rady Miejskiej w Łasku.
 3. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miejskiej w Łasku.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej Statut Gminy Łask.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Łasku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Łasku.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr IX/85/2015 w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej w Łasku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Łasku.
 11. Przedstawienie interpelacji i odpowiedzi na interpelacje.
 12. Korespondencja i sprawy różne.
 13. Zapytania i wolne wnioski.
 14. Zakończenie II sesji Rady Miejskiej w Łasku.

 

Wstęp na sesję wolny.

 

 

                                                                                                                          Przewodniczący

                                                                                                                 Rady Miejskiej w Łasku

                                                                                                                     /-/ Robert Bartosik