II Łaski Dzień Podróżnika im. Tomasza Dronki

Wojskowe Koło PTTK przy Klubie 32. Bazy Lotniczej w Łasku zaprasza do udziału w II Łaskim Dniu Podróżnika im. Tomasza Dronki, który odbędzie się 16 czerwca br. Impreza składać się będzie z następujących rajdów:

  • rajd kajakowy
  • rajd rowerowy

Udział w imprezie jest bezpłatny.

Zapisów na poszczególne rajdy można dokonywać za pośrednictwem poczty e-mail (pttklask@poczta.onet.pl) lub osobiście w Klubie Garnizonowym przy Placu Lotników Łaskich 1 (piątek 17:00-18:00). Zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko uczestnika, datę urodzenia, adres, telefon oraz email. W przypadku osoby małoletniej imię i nazwisko opiekuna (link do pobrania karty uczestnictwa wkrótce na naszym profilu). Uczestnicy imprezy będą objęci ubezpieczeniem NWW.

Szczegóły na facebookowym profilu.