Honorowi obywatele Łasku

 

Ojciec Święty Jan Paweł II

Arcybiskup Senior Władysław Ziółek

Marian Marek Drozdowski - polski historyk, biografista i varsaviansta, profesor nauk humanistycznych