Harmonogram zebrań wiejskich w sprawie uchwalenia wniosku o przeznaczenie środków z funduszu sołeckiego na 2019 r. aktualizowany po pisemnym zgłoszeniu terminu zebrania przez sołtysa

Harmonogram zebrań wiejskich w sprawie uchwalenia wniosku o przeznaczenie środków z funduszu sołeckiego na 2019 r. aktualizowany po pisemnym zgłoszeniu terminu zebrania przez sołtysa

 

OŚR.0020.12.2018                                                                                           Łask, dn.13.09.2018 r.

 

Sołectwo

Data

Godziny zebrania wiejskiego

Miejsce zebrania

Aleksandrówek

7 września 2018 r.

17.00 – I termin

17.30 – II termin

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Teodorach

Anielin

26 sierpnia 2018 r.

11.00 – I termin

11.30 – II termin

OSP w Anielinie

Bałucz

 

16 września 2018 r.

16.00 – I termin

16.30 – II termin

Świetlica w budynku OSP w Bałuczu

Borszewice

19 września 2018 r.

17.00 – I termin

17.30 – II termin

Szkoła Podstawowa w Bałuczu

Budy Stryjewskie

27 sierpnia 2018 r.

18.00 – I termin

18.30 – II termin

dom Sołtysa

(Budy Stryjewskie 27)

Gorczyn

 

  9 września 2018 r.

17.00 – I termin

17.30 – II termin

Działka gminna nr 100/15 w Gorczynie

(budynek po byłej hydrofornii – nr 44a)

Karszew

 

7 września 2018 r.

18.00 – I termin

18.30 – II termin

Świetlica wiejska w Karszewie

Kopyść

9 września 2018 r.

 

17.00 – I termin

17.30 – II termin

Dom  Ludowy w Kopyści

Krzucz

16 września 2018 r.

 

16.00 – I termin

16.30 – II termin

dom Sołtysa

(Krzucz 16)

Łopatki

14 września 2018

 

18.00 – I termin

18.30 – II termin

Dom Ludowy w Łopatkach

Mauryca

16 września 2018 r.

 

15.00 – I termin

15.30 – II termin

dom Sołtysa

(Mauryca 29)

Okup Mały

 

18 września 2018 r.

17.30 – I termin

18.00 – II termin

Szkoła Podstawowa w Okupie

Okup Wielki

 

20 września 2018 r.

17.00 – I termin

17.30 – II termin

OSP w Okupie

Orchów

8 września 2018 r.

 

17.00 – I termin

17.30 – II termin

Dom Ludowy w Orchowie

Ostrów

Zmiana terminu zebrania

z 11 września 2018 r. na 18 września 2018 r.

17.00 – I termin

17.30 – II termin

Zespół Szkół Mundurowo-Technicznych w Ostrowie

Rembów

 

17 września 2018 r.

17.00 – I termin

17.30 – II termin

dom Sołtysa

 (Rembów 16)

Remiszew

15 września 2018 r.

 

19.00 – I termin

19.30 – II termin

Świetlica wiejska w Remiszewie

Rokitnica

23 września 2018 r.

 

16.00 – I termin

16.30 – II termin

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Teodorach

Sięganów

7 września 2018 r.

 

17.00 – I termin

17.30 – II termin

Dom Ludowy w Sięganowie

Stryje Księże

 

14 wrzesień 2018 r.

16.00 – I termin

16.30 – II termin

dom Sołtysa

(Stryje Księże 13)

Stryje Paskowe

10 września 2018 r.

 

18.00 – I termin

18.30 – II termin

dom Sołtysa

(Stryje Paskowe 3)

Teodory

20 września 2018 r.

17.30 – I termin

18.00 – II termin

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Teodorach

Wiewiórczyn

 

19 września 2018 r.

17.00 – I termin

17.30 – II termin

OSP w Wiewiórczynie

Wola Bałucka

 

19 września 2018 r.

19.00 – I termin

19.30 – II termin

Świetlica wiejska w Woli Bałuckiej

Wola Łaska

 

7 września 2018 r.

18.00 – I termin

18.30 – II termin

Publiczne Gimnazjum nr 2 w Łasku

ul. Inki-Danuty Siedzikówny 1(stołówka)

Wola Stryjewska

25 września 2018 r.

18.00 – I termin

18.30 – II termin

dom Sołtysa

(Wola Stryjewska 4)

Wronowice

 

14 września 2018 r.

17.30 – I termin

18.00 – II termin

Szkoła Podstawowa w Wiewiórczynie

Wrzeszczewice

20 września 2018 r.

18.00 – I termin

18.30 – II termin

Świetlica wiejska we Wrzeszczewicach

Wrzeszczewice Nowe

5 września 2018 r.

18.00 – I termin

18.30 – II termin

dom Sołtysa

(Wrzeszczewice Nowe 4)

Wydrzyn

 

8 września 2018 r.

17.00 – I termin

17.30 – II termin

dom Sołtysa

(Wydrzyn 74 A)

Zielęcice

 

6 września.2018 r.

17.00 – I termin

17.30 – II termin

Świetlica wiejska w Zielęcicach