Goście ze stowarzyszenia

Wczoraj w Urzędzie Miejskim w Łasku gościliśmy przedstawicieli Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Łaskiej. Zarząd stowarzyszenia podziękował burmistrzowi Gabrielowi Szkudlarkowi za wieloletnią współpracę na rzecz mieszkańców gminy.

Galeria: 

Goście ze stowarzyszenia

Goście ze stowarzyszenia
Goście ze stowarzyszenia