Gmina Łask wykonała zabiegi pielęgnacyjne na pomnikach przyrody

Zadanie pn.: „Zabiegi pielęgnacyjne na drzewach stanowiących pomniki przyrody w celu zachowania wartości przyrodniczych chronionych drzew rosnących na terenie miasta i gminy Łask w 2017r.” zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wartość całkowita zadania: 100 388,00 PLN

Dofinansowanie w formie dotacji wynosi: 90 349,00 PLN

Zakres zadania:

Prace pielęgnacyjne wykonane zostały na 9 pomnikach przyrody, zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Łask:

- dąb szypułkowy rosnący przy kościele parafialnym we Wrzeszczewicach;

- dąb szypułkowy „Janusz” zlokalizowany w Łasku przy pl. Gwiaździstym;

- wiąz szypułkowy rosnący przy Parku Miejskim w Łasku;

- grupa 3 dębów szypułkowych rosnących we Wronowicach;

- aleja drzew – grabów zwyczajnych położonej we Wronowicach;

- kasztanowiec zwyczajny oraz 3 dęby szypułkowe zlokalizowane w Ostrowie.

Prace polegały na wykonaniu zabiegów pielęgnacyjnych w koronach 230 szt. drzew oraz montażu wiązań elastycznych typu „Cobra” w ilości 54 szt.

www.zainwestujwekologie.pl