FIO 2018 - trwa nabór wniosków

Trwa nabór wniosków na realizację zadań  w 2018 r. w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Oferty o dofinansowanie zadań można składać w ramach jednego z czterech Priorytetów:

  1. Priorytet Małe inicjatywy;
  2. Priorytet Aktywne społeczeństwo;
  3. Priorytet Aktywni obywatele;
  4. Priorytet Silne organizacje pozarządowe

Termin składania ofert upływa dnia 29 marca 2018 r. o godz. 16.15.

Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną przez Generator Ofert FIO.

Szczegóły konkursu na stronie: fio.niw.gov.pl