Ewidencja kąpielisk

Wykaz kąpielisk na terenie gminy Łask na 2018 rok

 

Lp.

Nazwa kąpieliska

Lokalizacja

Organizator

1.

Kąpielisko Miejskie w Łasku

ul. Armii Krajowej 75,

98-100 Łask

Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku,

ul. Armii Krajowej 5a, 98-100 Łask