Ewidencja kąpielisk

Wykaz kąpielisk na terenie gminy Łask na 2019 rok

 

Lp.

Nazwa kąpieliska

Lokalizacja

Organizator

1.

Kąpielisko Miejskie w Łasku

ul. Armii Krajowej 75,

98-100 Łask

Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku,

ul. Armii Krajowej 5a, 98-100 Łask

OCENA JAKOŚCI WODY z dnia 08.08.2019 r.

OCENA JAKOŚCI WODY z dnia 25.07.2019 r.

OCENA JAKOŚCI WODY z dnia 01.07.2019 r.

OCENA JAKOŚCI WODY z dnia 17.06.2019 r.

OCENA JAKOŚCI WODY z dnia 06.08.2018 r.

OCENA JAKOŚCI WODY z dnia 23.07.2018 r.

OCENA JAKOŚCI WODY z dnia 02.07.2018 r.

OCENA JAKOŚCI WODY z dnia 19.06.2018 r.