Ekopracownie w łaskich szkołach

Z przyjemnością informujemy, że Wojewódzki  Fundusz Ochrony  Środowiska i  Gospodarki Wodnej w Łodzi rozstrzygnął konkurs z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn.: ”Moja wymarzona ekopracownia”. Kolejny raz wśród laureatów konkursu znalazły się szkoły  z Gminy Łask.

Tym razem do tego grona należą:

1.       Szkoła Podstawowa nr 4 w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Ignacego Jana Paderewskiego w Łasku – Kolumnie.

Szkoła będzie realizowała zadanie pn: ”Pracownia ekobadacza- Jaki piękny jest świat”. W ramach zadania zostaną zakupione pomoce dydaktyczne związane z edukacją ekologiczną, sprzęt audio video, sprzęt komputerowy, tablice informacyjne oraz rośliny. Wszystko zostanie umieszczone w nowo wyremontowanej pracowni. Całkowity koszt przygotowania i urządzenia ekopracowni wynosi 43.925,00 zł. WFOŚiGW  w Łodzi to przeznaczy na ten cel 37.225,00 zł. Koordynatorem projektu jest pani  dyrektor H.Warzyniak – Licha.

2.       Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Łasku

Tym razem szkoła otrzymała dofinansowanie w wysokości 39.997,00 zł na utworzenie ekopracowni  przy szkole. Pracownia przejdzie gruntowny remont i zostaną do niej zakupione pomoce dydaktyczne, sprzęt audiowizualny, nowe meble, lampy oświetleniowe oraz rośliny doniczkowe. Koszt ekopracowni  wynosi 44.997,00 zł. Dofinansowanie WFOŚiGW w Łodzi to 39.997,00 zł. Koordynatorem projektu jest pani dyrektor E.Ołownia.

3.       Szkoła Podstawowa nr 1 w Łasku

W celu realizacji zadania zostanie wyremontowana sala lekcyjna, zakupione pomoce dydaktyczne, wyposażenie sali , sprzęt audio video oraz komputerowy, rośliny doniczkowe . Całkowity koszt zadania to 41.429,47 zł natomiast wkład WFOŚiGW  to kwota 35.329,00 zł. Koordynatorem projektu jest pani dyrektor  J.Wilczyńska.

4.       Szkoła Podstawowa w Wiewiórczynie

Jak w poprzednich projektach również tym razem zostaną przeprowadzone prace remontowe sali oraz zakupione metodyczne pomoce  naukowe, pracownia zostanie wyposażona w nowe meble i sprzęt audio video, komputerowy, mikroskopy oraz wiele pomocy dydaktycznych . Szkoła otrzymała dofinansowanie w wysokości 31.234,00 zł, natomiast całkowity koszt projektu to kwota 44.353,00 zł. Koordynatorem projektu jest pani dyrektor M.Olszewska.

We wszystkich projektach uczestniczą Rady Rodziców poszczególnych szkół zapewniając wkład własny w postaci robocizny przy remontach pracowni lub środki finansowe niezbędne do tych modernizacji. Odnowione sale z nowym wyposażeniem i pomocami dydaktycznymi zapewnią uczniom naszych szkół lepsze warunki nauki , pomoce dydaktyczne pozwolą na przeprowadzanie eksperymentów ekolo­giczno – przyrodniczych w małych grupach lub indywidualnie. Nauka w nowej pracowni będzie sprzyjała rozwojowi młodych talentów, przyczyni się do wzrostu zainteresowania przyrodą i zainspiruje dzieci do podejmowania działań na rzecz środowiska przyrodniczego.