Dziś mija termin na dopisanie się do spisu wyborców

We wtorek (7 lipca) mija termin na dopisanie się do spisu wyborców w dowolnej gminie w Polsce. Warto pamiętać, że jeśli wyborca dopisał się do spisu przed pierwszą turą wyborów, nie może dopisać się do innego spisu przed drugą turą. Do piątku (10 lipca) można odbierać zaświadczenie o prawie do głosowania.

 

Dopisanie się do spisu wyborców

Wniosek o dopisanie się do spisu wyborców składamy w urzędzie gminy, na obszarze której chcemy oddać głos. Do spisu wyborców można się dopisać też przez internet. We wniosku należy podać: imię (imiona), nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, nr PESEL, a także adres zamieszkania.

Zaświadczenie o prawie do głosowania

Do piątku 10 lipca w godzinach pracy urzędu gminy czy miasta, w którym jesteśmy ujęci w spisie wyborców, można odebrać zaświadczenia o prawie do głosowania. Wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć osobiście, faksem lub mailem. Po jego otrzymaniu wyborca zostanie wykreślony ze spisu wyborców w dotychczasowym obwodzie. Warto pilnować tego dokumentu - po jego zgubieniu nie będzie możliwości zagłosowania ani w miejscu zamieszkania, ani w żadnym innym obwodzie.