Dostawa tłucznia kamiennego na utwardzenie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Łask w 2017 roku

Status: 
zakończony
Data ogłoszenia: 
16 marzec, 2017
Termin składania ofert: 
24 marzec, 2017 - 10:30
Termin wpłacenia wadium: 
24 marzec, 2017 - 10:30
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
ul. Warszawska 14, 98-100 Łask
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: