Dostawa tłucznia kamiennego na utwardzenie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Łask w 2018 roku

Status: 
aktualny
Data ogłoszenia: 
24 lipiec, 2018
Termin składania ofert: 
2 sierpień, 2018 - 10:30
Termin wpłacenia wadium: 
2 sierpień, 2018 - 10:30
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
98-100 Łask ul. Warszawska 14
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: