Dostawa tłucznia kamiennego i żużla piecowego na drogi gminne na terenie gminy Łask w 2012 roku

Data ogłoszenia: 
13 styczeń, 2012
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
98-100 Łask, ul. Warszawska 14
Załączniki: 
Załączniki: