Dostawa systemu udostępniania informacji przestrzennej w gminie Łask

W dniu 23 października br. gmina Łask podpisała umowę z firmą GIAP Sp. z o.o. z Warszawy na dostawę systemu udostępniania informacji przestrzennej w gminie Łask w ramach realizacji projektu współfinansowanego przez UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pn. "Budowa systemu informacyjno-komunikacyjnego w gminie Łask".

 

Wartość zadania to: 183.885 zł

Uruchomienie systemu zaplanowano na 28 lutego 2018 r.

 

Załączniki: 
Galeria: 

Podpisanie umowy

Podpisanie umowy
Podpisanie umowy
Podpisanie umowy