Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby realizacji zadania pn. „Remont i zakup wyposażenia do Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Anielin”

Data ogłoszenia: 
10 sierpień, 2012
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
ul. Warszawska 14, 98-100 Łask