Dostawa tłucznia kamiennego na utwardzenie dróg gminnych w latach 2011 i 2012

Data ogłoszenia: 
7 listopad, 2011
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
98-100 Łask, ul. Warszawska 14
Załączniki: 
Załączniki: