Dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi na wymianę pieca w ramach zadania pn. „Program Ograniczania Niskiej Emisji w Łasku”.

www.zainwestujwekologie.pl

Na zadanie pn.: „PROGRAM OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI W ŁASKU”, którego realizacja przewidziana jest na lata 2017-2018, zostało przyznane dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wartość całkowita zadania: 2 585 100,00 zł

Dofinansowanie w formie dotacji wynosi: 904 320,00 zł

Zakres zadania:

1.  Likwidacja lokalnych źródeł ciepła tj. indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych, kotłowni zasilających kilka budynków lub kotłowni osiedlowych oraz ich zastąpienie przez źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła w 101 lokalizacjach na terenie Łasku.

2.  Prowadzenie kampanii edukacyjnej i promocji połączonej z przygotowaniem i rozprowadzeniem na terenie miasta ulotek oraz plakatów promujących działanie ograniczające niską emisję.

3.  Utworzenie bazy danych zawierającej pełną inwentaryzację budynków zgłoszonych do programu pozwalającej na skuteczny monitoring uzyskanego w wyniku zadania efektu ekologicznego oraz umożliwiającej wprowadzanie kolejnych modernizacji.