Dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi na usunięcie azbestu

www.zainwestujwekologie.pl

 

Na zadanie pn.: „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łask w 2017 roku”  zostało przyznane dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wartość całkowita zadania: 98 800,00 zł

Dofinansowanie w formie dotacji wynosi: 79 040,00 zł

Zakres zadania:

Usunięcie wyrobów zawierających azbest – demontaż pokrycia dachowego, zbieranie, załadunek, przygotowanie do transportu, transport, unieszkodliwienie na składowisku odpadów niebezpiecznych, z terenu gminy Łask w ilości szacunkowej 72,000 Mg.

Usunięcie wyrobów zawierających azbest – zbieranie, załadunek, przygotowanie do transportu, transport, unieszkodliwienie na składowisku odpadów niebezpiecznych, z terenu gminy Łask w ilości szacunkowej 112,000 Mg.