Dofinansowanie świetlic szkolnych

Gmina Łask decyzją Ministra Finansów otrzymała ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwotę 16.272,00 zł.

Powyższa kwota jest przeznaczona na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne świetlic szkolnych w szkołach podstawowych: Szkole Podstawowej Nr 1 na kwotę 6.272,00 zł oraz Szkole Podstawowej w Wiewiórczynie na kwotę 10.000,00 zł.

W Szkole Podstawowej Nr 1 w Łasku im.T. Kościuszki zostaną w ramach przyznanych środków zakupione szafy, biurko oraz gry edukacyjne i materiały dydaktyczne. Należy również wspomnieć, że w ubiegłym roku sala świetlicowa została wyremontowana w ramach środków własnych. Dodatkowy zakup mebli i wyposażenia pozwoli na poprawę jakości pracy świetlicy, poprawę efektywności realizacji zadań opiekuńczo – wychowawczych szkoły, a przede wszystkim umili i urozmaici czas uczniom przebywającym na świetlicy.

W szkole Podstawowej w Wiewiórczynie zakup wyposażenia obejmuje:

1. telewizor;

2. dywan;

3. krzesła;

4. kino domowe;

5. meblościanki;

6. duży stół;

7. gry edukacyjne i zabawki

Zakupiony sprzęt podniesie standard placówki i umili ucznoiom spędzany czas na świetlicy szkolnej.